@{Choose language:}

׳נחמו-ישראל׳ הינם מאמינים משיחיים מרחבי העולם ומתרבויות שונות אשר חולקים אהדה ואהבה רבה לעם היהודי ולארץ ישראל. חשוב לנו שתדע/י שכחלק מהעם היהודי, יש לך חברים רבים בעולם, אשר אינם מושפעים לרעה מהחדשות האנטי-ישראליות המופצות כיום כמעט בכל מקום במדייה וברשתות החברתיות. אנו בוטחים באלוהי ישראל ובדבר קודשו, אשר נתן לעולם ע"י נביאי התנ"ך. אנו תומכים בישראל ועומדים לצד מדינתך, ואף מתפללים באופן תמידי עבורך ועבור עמך. באתר זה יש באפשרותך להזמין עותק חינם של התנ"ך והברית החדשה במגוון רחב של שפות ותרגומים שונים. אנא קבל/י עותק זה של כתבי הקודש "כמתנת אהבה". אנו תפילה כי מתנה זו תהווה גשר בינך ובינינו.

הזמינו עכשיו את כתבי הקודש בחינם

רק במידה ואת/ה מגיע/ה מרקע יהודי, אנא מלא/י טופס זה ובחר/י את תרגום כתבי הקודש אשר ברצונך לקבל בחינם.

ביכולתך לבקש רק עותק אחד של התנ"ך ו/או של הברית החדשה.

׳נחמו-ישראל׳ שומרים לעצמם את הזכות המלאה לשלול או לפסול כל בקשה/הזמנה עפ"י ראות עיניהם ומכל סיבה מוצדקת שתראה להם לנכון. אנו נעשה שימוש בשמך ובכתובתך האישיים אך ורק כדי לשלוח לך את כתבי הקודש אשר הזמנת. אנו לא ניצור עימך קשר אלא עפ"י בקשתך האישית.

אנו מאחלים לך חוויה והנאה שלמה מעותק התנ"ך ו/או הברית החדשה שלך.

רק במידה ואת/ה מגיע/ה מרקע יהודי, אנא מלא/י טופס זה ובחר/י את תרגום כתבי הקודש אשר ברצונך לקבל בחינם. ביכולתך לבקש רק עותק אחד של התנ"ך ו/או של הברית החדשה. ׳נחמו-ישראל׳ שומרים לעצמם את הזכות המלאה לשלול או לפסול כל בקשה/הזמנה עפ"י ראות עיניהם ומכל סיבה מוצדקת שתראה להם לנכון. אנו נעשה שימוש בשמך ובכתובתך האישיים אך ורק כדי לשלוח לך את כתבי הקודש אשר הזמנת. אנו לא ניצור עימך קשר אלא עפ"י בקשתך האישית.