Choose language:

מבוא

(תהילים קי"ט :50)
"זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני"

חבר יקר,

"נחמו-ישראל" הם מאמינים משיחיים מארצות שונות, עדות שונות ורקע שונה, אך לכולם אהבה כנה לעם ישראל.

אנו מתפללים עבור ישראל ורוצים להביע את תמיכתנו בישראל, בתקופה קשה זו לקיומה.

אנו רוצים שתדעו כי עדיין יש לכם ידידים רבים בעולם, אשר אינם מושפעים מהחדשות האנטי-ישראליות בתקשורת.

אנו בוטחים באלוהיכם וכמו כן בדברו שניתן לעולם דרך הנביאים שלכם.

נא קבל אחד מספרי כתבי הקודש האלה, כ-"מתנת אהבה".

אנו מתפללים ש-"מתנת-אהבה" זאת, תגשר על הפער בינינו.